Volejte Po-Pá: 09 - 19 hod
608 628 888
608 966 159

Dokumenty – Informace trvale přístupné spotřebitelům

Dokumenty – Informace trvale přístupné spotřebitelům

ÚČINNÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY (účinnost od 2018-04-01)

P11.01_v2.0 FCM – Organizační řád (účinnost: 2018-04-01)
P11.02_v2.0 FCM – Archivační, spisový a skartační řád (účinnost: 2018-04-01)
P11.03_v2.0 FCM – Pravidla upravující oprávnění ke schvalování a podepisováni dokumentů (podpisový řád) (účinnost: 2018-04-01)
P11.04_v2.0 FCM – Pravidla vnitřní a vnější komunikace (účinnost: 2018-04-01)
P11.05_v2.0, P11.06_v2.0 FCM – Pravidla jednání pracovníků se spotřebiteli včetně zájemců o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a Pravidla jednání se spotřebiteli (účinnost: 2018-04-01)
P11.07_v2.0 FCM – Pravidla pro předčasné splacení spotřebitelského úvěru (účinnost: 2018-04-01)
P11.08_v2.0 FCM – Pravidla kontroly dodržování povinností (účinnost: 2018-04-01)
P11.09_v2.0 FCM – Pravidla odměňování (účinnost: 2018-04-01)
P11.10_v2.0 FCM – Pravidla pro posuzování úvěruschopnosti (účinnost: 2018-04-01)
P11.11_v2.0 FCM – Pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení (účinnost: 2018-04-01)
P11.12_v2.0 FCM – Systém vnitřních zásad a pravidel dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (účinnost: 2018-04-01)
P11.13_v2.0 FCM – Pravidla pro vyřizování stížností a᠎ reklamací spotřebitelů (účinnost: 2018-04-01)
P11.14_v2.0 FCM – Pravidla jednání se spotřebiteli v prodlení a pravidla vymáhání pohledávek (účinnost: 2018-04-01)
P11.15_v2.0 FCM – Kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací (účinnost: 2018-04-01)
P11.16_v2.0 FCM – Informace trvale přístupné spotřebitelům dle § 92 zákona o spotřebitelském úvěru (účinnost: 2018-04-01)

VŠECHNY VNITŘNÍ PŘEDPISY